Arduino’da Değişkenler – Arduino Dersleri

Bilgiyi yaymak için paylaş!

Değişken Nedir?

Bir yazılım dili yani programlama dilleri bir matematik işlemini yaparken kullanılan sayıları ilk önce hafızaya alır sonra istenilen işlemleri gerçekleştirir. Bu hafızaya alma işlemi sadece sayılardan ibaret değil. Karakter dediğimiz harfler ve birçok özel ifadeler de bilgisayarınızın ya da Arduino’nun hafızasına kayıt etmekte kullanılır. Hafızaya kaydettiğimiz bu değerlere değişken denir. Bir hafızaya değişken kaydederken, kaydedeceğimiz değişkenleri türlerini belirlenmesi gerekir. Arduino’ya bu sayı değişkeni ya da bir karakter değişkeni olduğunu söylemeliyiz. Bu işlemin formülü basittir.

DeğişkenTürü Değişkeninİsmi = Değer;

Yukarıdaki formülde bir değişkenin nasıl hafızaya kaydedileceği gösterilmektedir. İlk önce hangi türde bir değişken kullanacağınız sonra da değişkenin ismini belirlemeniz gerekir. Değişken ismi belirlerken Türkçe karakter kullanılmamalıdır. Sebebi; geliştirilen bu diller yabancı kaynaklıdır. Türkçe karakterleri desteklemezler. Normalde (=) ifadesi eşitliği ifade eder. Yazılım dillerinde bu farklıdır. Bunun anlamı denklik olarak söylenebilir. Bunun fazla üzerinde durmamak gerek. Mantık ifadeleri konusuna bakarak ayrıntılı bir bilgiye ulaşabilirsiniz. Son olarak kaydetmek istediğiniz değeri yazıyorsunuz ve (;) ile ifadeyi bitiriyorsunuz.

Birden fazla değişken türü olduğunu söylemiştik. Bu yazıda birçoğuna göz atacağız:

int sayi = 123;
long sayi = 123;
float ondalikSayi = 1.23;
double ondalikSayi = 1.12;
char karakter = 'a';
String kelime = "asd";

Yukarıdaki örnekte kullanılan değişkenlerin hepsi hafızada bir yer kaplamaktadır. Bunun anlamı; hafızada yer alacak değişkenlerin belli bir alt limiti ve belli bir üst limiti bulunmaktadır.

Tam Sayı Değişkeni

Tam sayı değişkenleri, Arduino’nun hafızasına bir tam almak isterseniz kullanacağınız bir değişken türüdür. Bu değişken türüne kaydedebileceğiniz en büyük sayı 32,767 en küçük sayı da -32,768.

Eğer bu sınırların üzerinde bir sayı kaydedilir ise değişkenin istenilen değer dışında farklı göstermeye başlar. Eğer daha büyük sayılar kaydetmek isterseniz farklı bir değişken tipi kullanılması gerekmektedir.

// -32,768 - 32,767 arası değer tutar.
int sayi1 = 123;
int sayi2 = 1234;
int sayi3 = 12345;
//-2,147,483,648 - 2,147,483,647 arası değer tutar.
long sayi1 = 123456;
long sayi2 = 12345;
long sayi3 = 1234;

Long, int gibi tam sayıları tutmakta kullanılır. Tek farkı hafızaya daha uzun basamaklı bir sayı kaydetmeye yarar. Eğer hafızaya kaydedeceğiniz sayılarda negatif yani eksi değer kullanmayacaksanız, unsigned ifadesini kullanabilirsiniz. Bu durum değişkenden iki kat daha fazla performans almanızı sağlar.

//0 - 4,294,967,295 arası değer tutar.
unsigned long sayi1 = 123456;
unsigned long sayi2 = 12345;
unsigned long sayi3 = 1234;

unsigned kullanmak için long, int ve char gibi değişken tiplerinin başına yazılır.

Ondalık Sayı Değişkeni

Ondalıklı sayıları hafızaya almak için iki farklı değişken tipi bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın olarak kullanalı “float” tır. Floatın aralığı -3.4028235E+38  3.4028235E+38’dir. Floatın avatajı; sıfırdan sonra rahat işlemeler yapılmasını sağlar. Diğer ondalıklı sayıları hafızada tutmaya yarayan değişken tipi “double”dır. Float ile aynı özelliklere sahip, aralarında herhangi bir fark bulunmamaktadır.

float onSayi1 = 0.25;
float onSayi2 = 0.35;
float onSayi3 = 0.450;

Float yerine double yazarsanız sonuçta herhangi bir değişim olmayacak. Kısaca istediğinizi kullanabilirsiniz.

Karakter Değişkeni

Karakter yani char değişken türleri içerisinde sadece bir harf barındırmaktadır. Bilgisayar dilleri hafızasında bir harf, özel karakter ya da bir kelime tutamazlar bu yüzden bilgisayar dillerinde her harfin bir rakam karşılığı bulunmaktadır. Bu rakamlar ve karşılıkları listesi:

Değişken

Yukarıda gördüğünüz liste klavye üzerinde bulunan karakterleri temsil eder. Eğer klavyeden bir tuşa basarsanız yukarıdaki sayılar bilgisayarınıza gönderilir.

char k1 = 'a';
char k2 = 'b';
char k3 = 'c';
char k4 = 'd';

Kullanımı: yukarıdaki gibi tek tırnak arasına istediğiniz karakteri yazabilirsiniz. Farklı bir kullanım olarak harflerin yerine karşılıkları olan rakamları yazabilirsiniz.

char k1 = 97;
char k2 = 98;
char k3 = 99;
char k4 = 100;

Yukarı kodda hafızaya kaydedilen karakterler sırası ile “a,b,c,d”dir.

Kelime Değişkeni

İlkel programlama dillerinde bir cümle ya da bir yazı yazmak isterseniz karakterleri bir grup haline getirmeniz gerekiyordur. İleri düzey dillerinde yazılım dili sizler için bu gruplandırmayı otomatik yapmaktadır. String bir cümle ya da kelimeyi bilgisayar hafızasın kaydetmekte kullanılan değişken türüdür.

String ad = "Robot";
String soyad = "Kafa";
String web = "www.robotkafa.org";

Mantık Değişkeni

Mantık değişken türleri bilgisayar hafızasında 1 ve 0 sayılarını tutmak için kullanılır. “1” true “0” false anlamındadır. Boolean olarak adlandırılan bu değişken türü yazılımda çok kullanılır. Bir matematik işlemini yaptığınız zaman eğer hesaplanan değer istenilen değerlere eşit ise true döndürür yanlış ise false döndürür.

boolean x = false;
boolean y = true;

Örnek Kod:

int x = 5;
int y = 8;
int z = x + y;
boolean sonuc = false;
if(z == 13){
  sonuc = true;
}
else{
  sonuc = false;
}

Yukarıdaki kodda eğer sonuç değişkeni doğru ise true, yanlış ise false değeri döndürecektir.

Byte Değişkeni

0 – 255 arasında tam sayıları hafızaya kaydetmekte kullanılır. Eğer yazacağınız kod uzun ve çok hafıza yiyorsa en mantıklı değişken tiplerini kullanmanız gerekmektedir.

byte bsayi = 0;
byte bsayi = 125;
byte bsayi = 255;

Byte negatif değerler alamaz. İhtiyaç durumununda hafızayı en mantıklı kullanmanın bir yoludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir