Serial Monitör ve Analog Okuma – Arduino Dersleri

Bilgiyi yaymak için paylaş!

Analog Nedir?

Serial monitör anlatmadan önce sinyallerden bahsetmek mantıklı olur. Analog ya da analog sinyaller tanımlamak için doğandan örnekler verebiliriz. Verebileceğimiz en temel örneklerde biri sestir. Seste, dijital sinyallerde olduğu gibi varlık ya da yokluktan bahsedemeyiz. Bunun sebebi sesin hiçbir zaman sabit bir değer almıyor olmasıdır. Çünkü ses su dalgası gibi yayılır, her dalganın bir yüksekliği ve bu dalgaların bir genişliği bulunur. Bu yüzden duyduğumuz sesleri farkı algılarız. Elektronikte de analog sinyaller benzer şekilde çalışmaktadır.

Örneğin bir mikrofondan ses almak istediğiniz zaman analog sinyaller ile uğraşmanız gerekir, radyonuzdan daha yüksek ses almak için analog sinyalleri kullanırız. Bu ve bunun gibi birçok örnek verebiliriz. Bizi ilgilendiren kısmı Arduino’da gerçek dünyadan analog sinyalleri okumak. Ses sıcaklık ve mesafe gibi temel analog sinyalleri sensörler aracılığı ile Arduino’da görebilir, okuyabilir, istediğimiz gibi işleyebiliriz.
Arduino’da Analog Sensörler

Bu bölümde bütün sensörlerden bahsedemeyiz fakat bir Ardunio seti aldığınızda içerisinde bulunan sensörleri tanıyabilir, ve ne işe yaradıklarını anlayabilirsiniz. Unutmayın; elektronik piyasasında birçok sensör bulunur ve bu sensörlerin hepsi analog değildir, dijital sensörler de bulunmaktadır.

LDR Işık sönserü ortamdaki ışığı algılar 0 – 1023 arası analog bir değer oluşturur.
Sıcaklık Sensörü, En temel sıcaklık sensörüdür, maksimum 155 dereceye kadar dayanabilir.
Kızıl ötesi mesafe sensörü, Gözün bir tanesinden sinyal gönderir diğerinden okur.

Arduinoda Serial Monitör

Arduino’nun bir ekranı olmadığı için bir bilgisayar gibi içerisinde ne olduğunu direkt olarak göremeyiz. Serial monitörü anlatamadan önce neden Arduino içerisindeki verilere ulaşmamız gerektiğini anlamamız gerekir. Arduinoya bir LM35 sıcaklık sensörü bağladığınızı düşünün. Sensörü bağladınız gerekli matematik formülleri yazdınız, Arduino üzerinde bir ekran olamadığı için gelen bir sıcaklık verisi var mı göremezsiniz, ya da sensörünüzden veri geliyor mu görmeniz zor olur.

Serial monitör bu tarz işlem için var. Arduino içerisinden almanız gereken bir veri var ise bunu bilgisayarınızdan görmek için…

Serial monitörü açmak için Arduino ide’sinde sağ üst köşede bir büyüteç bulunmaktadır. Büyütece tıklayarak Ardunio’dan gelen verileri görebilirsiniz.

Serial monitör

Serial monitörden nasıl veri okunur?

Arduino hangi veriyi bilgisayara gönderileceğini bilmez, veri göndermek için bir komut kullanmak gerekir. Arduino’ya yeni başlayan birisinin temel komutları bilmesi yeterli olacaktır.

Arduino’dan bilgisayara veri göndermek

Serial.begin: Arduino ile bilgisayar arasında bağlantı başlatır. Parantezler arasına yazılan değer bağlantı hızını temsil eder.

Serial.print: Parantez arasına yazılan veriyi bilgisayara gönderir. Bu işlem yapılırken veriler yan yana bilgisayar ekranına yazdırılır.

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  Serial.print("Robotkafa.org");
}

Serial.println: Parantez arasına yazılan veriyi bilgisayara gönderir. Bu işlem yapılırken veriler alt alta bilgisayar ekranına yazdırılır.

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  Serial.println("Robotkafa.org");
}

Arduino Potansiyometreden Değer Okuma

Potansiyometre bir dirençtir. Ortasındaki mili döndürerek farklı direnç değerli elde edilmektedir. Kulanım analarından bir tanesi de eski radyolarda ses açıp kapamak için kullanılmaktaydı. Birçok farklı direnç değerleri bulunmaktadır. Bu projede 10K ohm bir potansiyometre kullanılacak. Potansiyometreyi Arduino üzerinde bulunan A0 – A5 arasındaki bütün analog pinlere takabilirsiniz.

Serial monitör

Devre Şeması

Serial monitör
Potansiyomerede artı, eksi bacağı yoktur. Sadece orta bacak veri almak için kullanılır.

Arduino Kodu

int pot = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  pot = analogRead(A0); // Potansiyomete A0 bağlandı.
  Serial.print("Pot değer = ");
  Serial.println(pot);
}

analogRead(): Bu fonksiyon analog değerleri okumak için kullanılır. 0 – 1023 arasında değer döndürür. Parantezler arasına analog pin isimleri yazılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir